Prawa autorskie pracownika do rzeczy stworzonych w trakcie zatrudnienia

Prawa autorskie pracownika
Komu przysługują prawa autorskie do grafik stworzonych przez pracownika grafika w ramach stosunku pracy? Do aplikacji, programów stworzonych przez programistę w ramach umowy o pracę? Komu do artykułów, stworzonych przez dziennikarza, zatrudnionego na umowę o pracę? …

Ogólniej: Komu przysługują prawa autorskie do pracy twórczej pracownika? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym artykule.

Wszelkie przejawy działalności twórczej są silnie chronione przez prawo.

Dziedziną, która zajmuje się jej ochroną jest prawo własności intelektualnej, a ustawą która reguluje szczegółowo te kwestie jest ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Wydawałoby się,