Zatrudnianie cudzoziemców 2022r – zmiany wchodzą w życie!

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022r. będzie łatwiejsze?

14 stycznia 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wchodzą w życie 29 stycznia 2022 r.

O zmianach pisałam już w 2021 r. w tych wpisach, z którymi polecam się zapoznać:

https://e-prawopracy.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-2022-r-co-sie-zmieni/ oraz

https://e-prawopracy.pl/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-w-2022-r/.

Przypominam, że ustawa została wydana w celu usprawnienia i uproszczenia procedur zatrudniania cudzoziemców.

I.