Sygnaliści – jakie kroki trzeba podjąć żeby przygotować się na zmiany?

SYGNALIŚCI – Jakie działania trzeba podjąć? Jak wprowadzić regulamin zgłoszeń wewnętrznych?

Niedawno opublikowałam pierwszy wpis nt. sygnalistów. Przypominam, że nadal nie została uchwalona ani nie weszła w życie polska ustawa „wprowadzająca” unijną dyrektywę do Polski.

Nawiązując do tego wpisu:

Sygnaliści – co się zmieni od grudnia 2021r.?

poniżej wyszczególniam kroki, jakie należy podjąć, żeby wprowadzić procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

I.