Sygnaliści – kto może prowadzić postępowanie wewnętrzne?

Sygnalistą jest osoba, która przekazuje informacje o nieprawidłowościach (działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa) dotyczących kategorii spraw wymienionych w ustawie lub regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać za pomocą trzech kanałów zgłoszeń – z punktu widzenia pracodawców, najistotniejszy jest wewnętrzny kanał zgłoszeń.

Kto może jednak przyjmować i rozpatrywać zgłoszenia?

Czy można zlecić obsługę zgłoszeń podmiotom zewnętrznym?

Jeśli tak to, w jaki sposób?

W czym może pomóc kancelaria prawna w zakresie tematu Sygnalistów?