Wynagrodzenie członka zarządu – a składki ZUS

Czy od wynagrodzenia członka ZUS należy odprowadzać składki ZUS?

Jak sytuacja wygląda w sytuacji pełnienia funkcji na podstawie samego aktu powołania? A jak w sytuacji gdy członka zarządu łączy ze spółką umowa o pracę (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski)?

Czy znajdziemy w tych regulacjach sposób na optymalizację składek ZUS?

I. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pracującego jedynie w ramach powołania – składki ZUS

Członek zarządu może otrzymać wynagrodzenie zarówno w ramach aktu powołania, jak i poprzez zawarcie pomiędzy daną spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego.