Legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

W Polsce od 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii.

Rzeczywistość nie pozwala sądzić, że stan ten ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Co się dzieje w sytuacji, gdy cudzoziemcowi kończy się legalny pobyt w Polsce w czasie stanu epidemii?

Czy obowiązują szczególne rozwiązania?

I. Legalny pobyt cudzoziemca – Pierwsza tarcza antykryzysowa

W pierwszej tarczy antykryzysowej  wprowadzono rozwiązanie, o którym wspominam w dzisiejszym wpisie.

Mowa o art. 15zd:

  1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,