Kiedy odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę i czujesz, że nie był to sprawiedliwy ruch pracodawcy? Twoje prawa zostały pogwałcone? Uważasz, że zostałaś niesłusznie zwolniony? Nie zgadzasz się z powodem wypowiedzenia?

Jeśli tak, to sprawdź co warto zweryfikować i czy warto odwołać się od otrzymanego wypowiedzenia?

W przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę warto zweryfikować:

  1. Czy otrzymane wypowiedzenie umowy o pracę zawiera wszystkie elementy, które warunkują jego skuteczność,
  2. Czy przyczyna podana przez pracodawcę ma charakter rzeczywisty, jest konkretna, zrozumiała,