ZUS | Jak liczyć 3-miesięczny okres, który daje prawo do niezmiennej podstawy zasiłku

Dziś rozważymy bardzo praktyczne pytanie z zakresu liczenia podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych.

Problem do rozważania:

Osoba zachorował 5 marca 2016 r. i przebywał na zwolnieniu chorobowym do 10 marca. Ponownie stała się niezdolny do pracy 25 czerwca 2016, jak obliczyć podstawę zasiłku?

I. Jak liczymy podstawy zasiłków – zasada ogólna.

Sposób liczenia podstawy zasiłków jest odmienny dla pracowników i dla ubezpieczonych niebędących pracownikami (przedsiębiorców,