ZUS | Porozumienie wyjątkowe – czym jest i kiedy może zostać zawarte?

porozumienie wyjątkowe

Jeśli masz problem z uzyskaniem zaświadczenia A1 lub owo zaświadczenie zostało przez ZUS cofnięte, warto rozważyć złożenie wniosku o zawarcie porozumienia wyjątkowego.

Porozumienie wyjątkowe ma na celu utrzymanie w stosunku Ciebie ustawodawstwa polskiego podczas wykonywania przez Ciebie pracy na obszarze innego państwa Unii Europejskiej.

I. W jakich sytuacjach porozumienie wyjątkowe może być dobrym rozwiązaniem?