ZUS | Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – kiedy przysługuje?

zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy przedsiębiorcy? Od czego prawo do zasiłku chorobowego zależy?

Dzisiejszy wpis odpowie na powyższe pytania.

I. Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – warunek konieczny do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego?

Pierwszą ważną informacją jest ta, że przedsiębiorca podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

To od Ciebie, jako przedsiębiorcy, zależy, czy chcesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym czy nie.

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego uzależnione jest właśnie od podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeśli,

Spór z ZUS – podstawa wymiaru składek w przypadku podróży służbowych

podstawa wymiaru składek

W ostatnim czasie na blogu opublikowałam wpisy nt. podróży służbowej i oddelegowania. Znajdziesz go tutaj.

Dzisiejszy wpis również będzie dotyczył tej tematyki.

Chciałabym w kilku słowach napisać, czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek w przypadku oddelegowania i podróży służbowej, a jeśli tak, kiedy dzieje się to najczęściej.

I. Podróże służbowe, oddelegowania a podstawa wymiaru składek ZUS 

ZUS | Osoba współpracująca przy działalności gospodarczej

osoba współpracująca ZUS

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej to częsty przedmiot zainteresowania i kontroli ZUS.

Co interesujące czasem jest tak, że ZUS nie chce uznać osoby współpracującej mimo, że członek rodzinny istotnie w tej działalności pomaga i przedsiębiorca zgłasza członka rodziny pod ten tytuł do ubezpieczenia. Zdarzają się jednak i odwrotne sytuacje, tzn. nawet przy okazjonalnym wsparciu członków rodziny, ZUS jednak chce aby taka osoba była zgłoszona jako osoba współpracująca, a przedsiębiorca tego nie chce.

Kiedy więc pomoc małżonka, dzieci kwalifikuje się jako współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

Umowa o dzieło – kiedy można ją bezpiecznie stosować?

umowa o dzieło kiedy

Umowa o dzieło jest umową chętnie wykorzystywaną w obrocie gospodarczym. Niestety często jej wykorzystywanie jest nadużywane.

Dziś w artykule przedstawię swego rodzaju kompendium wiedzy, które powinno pomóc w odpowiedzi na pytanie

Umowa o dzieło kiedy można ją bezpieczenie stosować?

W ramach takiej umowy zleca się wykonanie konkretnego zamówienia w postaci zdjęć, obrazu, projektu, strony internetowej.

Na blogu kilkakrotnie był już poruszany temat umów o dzieło, m.in. zawieranych przez grafików i z grafikami czy przez fotografów i z fotografami.

Już z tego krótkiego fragmentu można wywnioskować,

ZUS | Przywrócenie prawa do renty – kiedy jest możliwe?

przywrócenie prawa do renty

Częstym tematem, z którym na co dzień pracuję, jest przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Głównym powodem odmowy przyznania prawa do renty jest brak niezdolności do pracy, jaki stwierdzają lekarze orzecznicy ZUS.

Niewielu z Was zapewne wie, że ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na przywróceniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzięki niemu może zostać wznowiona wypłata uprzednio przyznanej renty.

Na czym dokładnie polega „przywrócenie prawa do renty”? O tym piszę poniżej.

I.

Emerytura pomostowa – warunki jej nabycia w 2022r.

emerytura pomostowa

20 kwietnia 2022 r., weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o emeryturach pomostowych.

Nowelizacja wprowadza oczekiwaną od wielu lat zmianę dla osób ubiegających się o emeryturę pomostową.

Na czym polega ta zmiana? Piszę o tym poniżej.

I. Jak była treść ustawy o emeryturach pomostowych przed 20 kwietnia 2022r?

Ustawa o emeryturach pomostowych wymienia szereg warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby ZUS ustalił prawo do emerytury pomostowej i zaczął wypłacać to świadczenie.

Jednym z warunków,

ZUS | Sprzeciw w razie kontroli ZUS

sprzeciw kontrola Zus

Niewielu z Was wie, że kontrolowanym przez ZUS przedsiębiorcom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

O sprzeciwie nie stanowi, co prawda, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ale ustawa – Prawo przedsiębiorców.

Zapraszam do zapoznania się z wpisem.

I. Jaki może być przedmiot kontroli ZUS?

Czy ZUS może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy?

kwestionowanie podstawy do ubezpieczeń społecznych przez ZUS

Tematyka kwestionowania/zaniżania przez ZUS podstawy wymiaru składek, którą deklaruję przedsiębiorca nadal jest żywa i budzi kontrowersje.

Nie ma się co dziwić, większość Sądów sprzeciwia się takiej praktyce ZUSu i na skutek odwołań od decyzji ZUS zmienia niekorzystne decyzje. Są jednak i takie Sądy, które stoją w sprzeczności z tą dominującą linią. Budzi to zrozumiałą frustrację, niezadowolenie osób odwołujących.

Pierwszy raz tematykę kwestionowania przez ZUS podstawy wymiaru składek opisywałam tutaj.

O pierwszym korzystnym wyroku w sprawie kwestionowania podstawy wymiaru składek pisałam już jakiś czas temu w artykule,

ZUS | Czy zatrudnienie przez rodzinę zawsze świadczy o fikcyjności zatrudnienia?

zatrudnienie członka rodziny

Pytanie zapewne trochę kontrowersyjne ale wynikające wprost z praktyki.

Bardzo często zatrudnienie kobiety w ciąży przez Małżonka, Partnera, Rodzica, Brata, Wujka – czyli kogoś z rodziny, budzi wątpliwości ZUS i bardzo często ZUS takie zatrudnienie uważa za pozorne.

Czy słusznie? Oczywiście, że nie.

Kluczowe jednak jest aby praca była faktycznie wykonywana.

Jeśli była i masz na to dowody, nie powinno być dużych problemów, żeby przekonać do swoich racji czy to ZUS, czy też Sąd, który będzie rozpatrywał Twoje odwołanie od decyzji ZUS.

Umorzenie składek ZUS – kiedy jest możliwe?

umorzenie składek ZUS

Kiedy możliwe jest umorzenie składek ZUS?

Sytuacja w kraju i na świecie nie jest najlepsza, ogólnie mówiąc. Stan zadłużenia również się zwiększa. Brak optymizmu i perspektyw skłania coraz więcej z nas do postawienia sobie pytania jak wyjść ze spirali długów?

Dziś przedstawię kiedy możliwe jest umorzenie składek przez ZUS.