W związku z tym, że jeszcze jest styczeń, chciałabym przypomnieć o kilku ważnych kwestiach związanych ze zgłaszaniem do ZUS i wysokością składek.

I. Jakie składki ZUS w 2024r.? – nowe kwoty podstawy wymiaru składek

Jeśli jesteś przedsiębiorcą korzystającym z preferencyjnego oskładkowania w ciągu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej to Twoja podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.242 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wynosi 4300,00 zł, a więc, podstawa wymiaru składek wynosi, odpowiednio, 1.272,60 zł i 1.290,00 zł.

Oznacza to, że w pierwszym półroczu kwota składek społecznych wynosi co najmniej 402,65 zł (ze składką na ubezpieczenie chorobowe), a w drugim – 408,16 zł (ze składką chorobową).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą oskładkowanym na zasadach ogólnych (niekorzystającym z żadnych ulg) to podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, która wynosi od 1 stycznia 2024 r. 4.694,40 zł.

Oznacza to, że kwota składek społecznych wynosi przynajmniej 1600,32 zł (ze składką chorobową).

Więcej o kwotach składek przeczytasz tutaj.

II. Mały ZUS Plus w 2024r.

Przypominam, że Mały ZUS Plus to forma preferencyjnego oskładkowania, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, jeśli:

⇒ przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120.000,00 zł,

⇒ działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Oczywiście, nie mogą wystąpić przesłanki negatywne, o których pisałam m.in. w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/optymalizacja-skladek-zus-czyli-jak-legalnie-nie-placic-zus-u-lub-placic-go-w-nizszej-wysokosci/

Podstawę wymiaru składek na dany rok kalendarzowy ustala się w bardziej skomplikowany sposób aniżeli np. w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Podstawę wymiaru składek ustala się mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.

Tak obliczona podstawa wymiaru składek w ramach ulgi mały ZUS plus nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

– od stycznia do czerwca 2024 r. jest to kwota między 1272,60 zł, a 4.694,40 zł,

– od lipca do grudnia 2024 r. jest to kwota między 1290,00 zł a 4.694,40 zł.

Warunkiem skorzystania z tej formy oskładkowania jest zgłoszenie się do ZUS z odpowiednim kodem – aktualnie 05 90/05 92.

Jak zgłosić się do małego ZUS plus w 2024r.

Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność gospodarczą, ale dotąd nie korzystałeś(-aś) z Małego ZUS Plus i spełnisz warunki tej formy oskładkowania w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 r. to należy dokonać:

⇒ wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z Twoim kodem tytułu ubezpieczenia (np. 05 10 lub 05 70),

⇒ zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem 05 90.

Te czynności należy wykonać do 31 stycznia 2024 r.

Wynika to z art. 36 ust. 14a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zgodnie z tym przepisem, jeśli ubezpieczony spełni warunki do zmiany kodu tytułu ubezpieczeń na właściwy dla Małego ZUS Plus do końca stycznia danego roku kalendarzowego to zgłoszenia do ZUS z nowym kodem 05 90/05 92 należy dokonać także w styczniu tego roku.

Brak takiego zgłoszenia jest traktowany przez ZUS jako rezygnacja z tzw. Małego ZUS Plus. Jeśli nie złożysz dokumentów w terminie to nie będziesz mógł/mogła skorzystać z Małego ZUS Plus przez cały 2024 rok.

Te zasady obowiązują, w zasadzie, tych przedsiębiorców, którzy w 2023 r. prowadzili działalność gospodarczą, osiągnęli przychody na poziomie wyznaczonym przez art. 18c ustawy systemowej oraz nie zachodzą wobec nich przesłanki negatywne do skorzystania z Małego ZUS Plus, na dzień 1 stycznia 2024 r.

III. Interwencja Rzecznika MŚP – dla kogo Mały ZUS Plus?

Aktualnie, trwa spór na linii przedsiębiorcy – ZUS, czy przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus od samego jego początku, tj. w latach 2019-2021, mogą od 1 stycznia 2024 r. ponownie zgłosić się z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus.

Chodzi o to, że zgodnie z art. 18c ust. 11 pkt 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z Małego ZUS Plus przedsiębiorca nie może skorzystać, jeżeli ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy i ZUS inaczej interpretują ten przepis.

W spór włączył się Rzecznik MŚP (o stanowisku Rzecznika MŚP przeczytasz tutaj.

ZUS uważa, że ustalając prawo do Małego ZUS Plus na dzień 1 stycznia 2024 r. bada się okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. (60 miesięcy). Jeśli w tym okresie przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy to nie może skorzystać z tej formy oskładkowania w 2024 r., a dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Rzecznik, z kolei, stoi na stanowisku, że od 1 stycznia 2024 r. rozpoczyna się nowy 60-miesięczny okres, w ciągu którego ponownie można skorzystać z preferencyjnego oskładkowania przez 36 miesięcy.

Przedsiębiorcy, korzystający z Małego ZUS Plus w latach 2019-2021, zgłaszają, że nie mogą dokonać odpowiedniego zgłoszenia przez PUE ZUS do Małego ZUS Plus.

Do końca stycznia pozostało kilkanaście dni. Osobiście jestem ciekawa, jak zostanie rozwiązanie zostanie wypracowane.

IV. ZUS w 2024r. – podsumowanie

Jak widzisz, masz jeszcze kilkanaście dni, żeby zweryfikować, czy możesz skorzystać z Małego ZUS Plus i na zgłoszenie do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczeń.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Ryan Franco on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Pełen profesjonalizm, niesamowita wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i życzliwość. Polecam Panią Katarzynę z wielką przyjemnością.

  Andrzej Grabowski Avatar Andrzej Grabowski

  Bardzo polecam Panią Katarzynę. Niesamowity profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie. Zaoszczędziła mi mnóstwo stresu, otrzymywałam wyczerpujące odpowiedzi na moje liczne pytania. Jej ogromna wiedza i doświadczenie spowodowały ze ZUS uchylił swoja decyzje bez kierowania sprawy do sądu.

  renata kilian Avatar renata kilian

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *