W dniu dzisiejszym (30.07) w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy dotyczące niekorzystnych zasad ustalania wysokości zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców będą więc już na 99% obowiązywać od 1 listopada 2015 r

Co prawda dnia 23 lipca 2015 wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy wydłużający okres vacatio legis przepisów dotyczących zmiany sposobu wyliczania zasiłków do 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednakże szanse na jego uchwalenie w tej kadencji Sejmu naprawdę są niewielkie. Od złożenia projektu do jego uchwalenia daleka droga ale nadzieja umiera ostatnia.

Uaktualnienie z 02.09.2015

Szanse na przedłużenie okres vacatio legis i późniejsze wejście w życie niekorzystnych przepisów dotyczących podstaw zasiłków coraz większe, dzięki strajkowi Przedsiębiorczych Matek.

icon

Rok 2016 przyniósł nam zapowiadane zmiany, nadal jednak możliwe jest uzyskanie wysokiego zasiłku macierzyńskiego przez przedsiębiorcę.


Sprawdź tutaj jak się o nie starać 

Co się zmienia -> krótkie podsumowanie nowelizacji ustawy

1. Nowe, niekorzystne sposoby wyliczania podstaw zasiłków dla przedsiębiorców.

Temat przerabiany w wielu wpisach na blogu, jak również w waszych komentarzach.

Tak więc króciutko:

Nowelizacja ustawy zasiłkowej ogranicza korzystanie z możliwości pobierania wysokich świadczeń przy krótkim czasie opłacania składki. Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy jej wymiaru, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy jej wymiaru, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

icon

Rok 2016 przyniósł nam zapowiadane zmiany, szerszy ich opis znajdziesz tutaj 

2. Zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze dla szerszego grona osób

Nowelizacja ustawy umożliwi samotnym ojcom korzystanie z urlopów rodzicielskich/macierzyńskich.

Obecnie prawo daje ojcu możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, gdy sam jest ubezpieczony, gdy matka dziecka jest do niego uprawniona i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. W innym przypadku ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego było uzależnione od uprawnień matki.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że do zasiłku macierzyńskiego uprawniony będzie ubezpieczony ojciec dziecka (lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub sytuacji, gdy nie może ona sprawować opieki (np. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji).

Znowelizowana ustawa rozszerza ponadto zakres rozumienia pojęcia rodziny, na której członków przysługuje zasiłek opiekuńczy, a więc rodzica dziecka, ojczyma, macochę, o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Powyższa zmiana to odpowiedź na sytuacje, w których ZUS odmawiał wypłaty zasiłku ojcu, w przypadku gdy matka opiekująca się małym dzieckiem zachorowała, a para nia nie zawarła małżeństwa. Dotychczas takie uprawnienie przysługiwało tylko parom małżeńskim. Po zmianach relacja między rodzicami dziecka nie będzie miała znaczenia, a za członka rodziny uprawnionego do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, uznawany będzie drugi rodzic dziecka, ojczym i macocha.


3. Zwolnienie lekarskie elektroniczne

Ustawa wprowadza również elektroniczną formę zwolnień lekarskich. Od przyszłego roku lekarz nie będzie już miał obowiązku wypisywania papierowych druków i przekazywania ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jak i pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.

E-zwolnienie zawierające informację o stanie pacjenta, tj. statystyczny  kod choroby i okres niezdolności do pracy – będzie automatycznie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienia w formie papierowej będą wydawane nadal w przypadku wizyt domowych oraz braku dostępu do Internetu.

Choć z e-zwolnień będzie można korzystać od 2016 roku, to ministerstwo na wniosek środowiska lekarskiego zapisało w projekcie ustawy okres przejściowy. Przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki.

  Skorzystaj z porady

  W swojej prywatnej sprawie korzystałam z pomocy z Pani Mecenas w zakresie ZUS-owskiej o podleganie ubezpieczeniu i z jej pomocą wygrałam. Osoba terminowa, skrupulatna i zaangażowana - od tej strony dała się poznać. Polecam z całego serca.

  Izabela Konopka Avatar Izabela Konopka

  Pani Mecenas jako profesjonalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych udziela porad kompleksowo oraz wyczerpująco. Jest prawnikiem mówiącym ludzkim, zrozumiałym językiem. Jako klient zyskałam rozwiązanie problemu, spokój i poczucie ze ktoś naprawdę zainteresował się moim problemem i chce dobrze doradzić. Jeśli ktoś szuka solidnego profesjonalisty już dłużej szukać nie musi.

  Ewelina Rykała Avatar Ewelina Rykała

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *