Zmiany, zmiany, zmiany…. w uprawnieniach rodzicielskich

Jakie zmiany zostaną wprowadzone do kodeksu pracy w ramach uprawnień związanych z rodzicielstwem? Rewolucja zacznie się już od 2 stycznia 2016r. i dotyczy ujednolicenia urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz wydłużenia czasu do kiedy będzie można z nich skorzystać.

Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje ogrom zmian w zakresie przepisów związanych z rodzicielstwem, które ciężko ująć w syntetyczny wpis.

Przedstawię więc nowelizacje w kilku wpisach, tak żeby była bardziej „przyswajalna”. Wpis bardzo merytoryczny dla prawdziwych wyjadaczy tematu.

Tak na marginesie, to czuję pewien sentyment do zmian w tym zakresie, pierwszy mój wpis na blogu również był o zmianach w uprawnieniach rodzicielskich.

Przedsiębiorcze Matki walczą i wygrywają

Dzień dzisiejszy jest dniem dużego sukcesu protestujących przedsiębiorczych Mam.

Spora grupa osób zebrało się na „Proteście pustych wózków” przed kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich. W proteście przeciwko zmianom, już szeroko opisywanym w wielu wpisach na blogu, krzywdzącym nowym sposobie naliczania zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dzięki inicjatywie grupie Matek na Działalności Gospodarczej wysokie zasiłki macierzyńskie z działalności mogą dostać nawet kobiety, które urodzą w przyszłym roku. 

Zawarty kompromis –

Płatne nadgodziny dla kierownika?

Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na pytanie jednego z Klientów, brzmiące

Czy zajmując stanowisko dyrektora mam możliwość ubiegania się o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Mogę wykazać permanentny stan związany z pracą ponad 12h dziennie przez okres ostatniego 1,5 roku.

I. Kwintesencja wpisu:

Nie jest wykluczona możliwość dochodzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Utarło się w  powszechnej  świadomości, iż kierownikom czy osobom zajmującym wyższe stanowiska nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Rzeczywistość przedsiębiorcy po zasiłku macierzyńskim …

ZUS odwołanie od decyzji ZUS

Często pytacie mnie:

Czy mam prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Tak, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest okresem, w którym Ubezpieczona nie podlega pod ubezpieczenie chorobowe, zgodnie z:

Art. 14.  Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(…) 3. Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.

Więc jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej po zasiłku macierzyńskim to masz prawo skorzystać z zasiłku chorobowego.

Rewolucja w zasiłkach od 01.11.2015

Okres zasiłkowy – jak prawidłowo ustalić?

W dniu dzisiejszym (30.07) w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy dotyczące niekorzystnych zasad ustalania wysokości zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców będą więc już na 99% obowiązywać od 1 listopada 2015 r

Co prawda dnia 23 lipca 2015 wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy wydłużający okres vacatio legis przepisów dotyczących zmiany sposobu wyliczania zasiłków do 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.