Czy długi w ZUS mają wpływ na możliwość zatrudnienia cudzoziemca?

Od stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – o czym mogłeś przeczytać w innych artykułach na blogu.

Nastąpiły też znaczne zmiany w tzw. procedurze oświadczeniowej tj. dotyczącej obywateli ze ściśle określonych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w zakresie w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową.

I. Zatrudnianie cudzoziemca –

Zmiany w delegowaniu pracowników w transporcie

transport, zmiany w deleogwaniu

ZMIANA DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW A BRANŻA TRANSPORTOWA

Ostatnio w mediach mówiło się o zmianie przepisów w przedmiocie delegowania pracowników i objęcia tą zmianą branży transportowej.

Przy sprzeciwie m.in. Polski, 21 czerwca 2018 r. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług).

Jak podaje rzecznik prasowy Rady UE, zmiana dyrektywy ma zagwarantować sprawiedliwe płace wśród pracowników delegowanych zgodnie z zasadą „równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”.

Cofnięcie wydanego przez ZUS formularza A1 – czy jest możliwe?

ZUS A1

Co raz więcej można zauważyć problemów z zaświadczeniami A1.

Dokument ten potwierdza, że pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym (płaci składki tylko w Polsce, nawet jeśli pracodawca skieruje go do pracy w innym kraju). Ma bardzo często kluczowe znaczenie dla opłacalności podejmowania działań gospodarczych.

Niestety ZUS coraz częściej odmawia A1. A nawet jeśli ten dokument wydaje, to zaświadczenie, szczególnie w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Belgia, jest podważane przez ubezpieczycieli z krajów,

Jak płacić mniej na składki ZUS? | Ulga na start i mały ZUS.

Ulga na start

Czym jest „ulga na start” i „mały ZUS”?

Dla niektórych pojęcia te brzmią tajemniczo, jednak nie jest to nic skomplikowanego. „Ulga na start” obowiązuje dopiero od 30 kwietnia 2018 r., a została wprowadzona w ramach Konstytucji biznesu.

Polega ona na tym, że przedsiębiorcy mogą zdecydować o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwsze 6 miesięcy.

Natomiast, o „małym ZUS-sie” słyszymy już od dawna, bo od ponad 10 lat. Jest to nic innego jak możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.

RODO w jednoosobowych działalnościach – co jest konieczne?

O wdrożeniu RODO w przedsiębiorstwach, a dokładniej w biurach rachunkowych, pisałam w tym wpisie.

Mam nadzieję, że okazał się przydatny.

W dzisiejszym wpisie będę bazować na wiedzy, którą przekazałam ostatnio. Opisałam wówczas kilka dokumentów, które zasadniczo powinny zostać przygotowane przez właścicieli przedsiębiorstw w związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednak, jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, można zadać sobie pytanie, czy wszystkie te dokumenty należy sporządzić?

Odpowiem na nie poniżej.

Brak realizacji celów sprzedażowych a wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

wypowiedzenie umowy o pracę

CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W RAZIE NIEZREALIZOWANIA WYZNACZONYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA?

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracęniezrealizowania przez pracownika celów sprzedażowych.

W branży handlowej bardzo często pracodawcy określają, jakie wyniki finansowe mają osiągać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach, np. pracownicy sklepów. Plany sprzedażowe sporządzane są także dla pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników regionalnych, menedżerów, np. nadzorujących pracę podporządkowanych im sklepów.

Na wstępie zaznaczyłam już,