ZUS | Zasiłek opiekuńczy w praktyce – czyli co można robić na zasiłku opiekuńczym?

opiekuńczy zasiłek

Ostatnio często spotykam się ze sprawami dotyczącymi utraty prawa do zasiłku opiekuńczego.

Świadomość tego co można robić w trakcie zasiłku opiekuńczego nie jest powszechna, nie jest to oczywiste i wiele ubezpieczonych nie zdaje sobie sprawy z tego jak ostro podchodzi ZUS do każdej aktywności, podejmowanej na zasiłku opiekuńczym.

Muszę przyznać, że obrona praw osób ubezpieczonych nie jest łatwa, w szczególności, jeśli w grę wchodzi obecność dziecka w żłobku, przedszkolu czy szkole.

I. Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje w ściśle określonych sytuacjach.

Legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

W Polsce od 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii.

Rzeczywistość nie pozwala sądzić, że stan ten ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Co się dzieje w sytuacji, gdy cudzoziemcowi kończy się legalny pobyt w Polsce w czasie stanu epidemii?

Czy obowiązują szczególne rozwiązania?

I. Legalny pobyt cudzoziemca – Pierwsza tarcza antykryzysowa

W pierwszej tarczy antykryzysowej  wprowadzono rozwiązanie, o którym wspominam w dzisiejszym wpisie.

Mowa o art. 15zd:

  1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy – kiedy i w jakiej wysokości przysługuje?

zlecenie zasiłek chorobowy

Temat obliczania podstawy wymiaru zasiłku przedsiębiorcy poruszałam na blogu już kilkukrotnie – w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/wysoki-zasilek-dla-przedsiebiorcy-nadal-mozliwy/

czy też w tym:

https://e-prawopracy.pl/wysoki-zasilek-macierzynski/.

Dzisiejszy wpis dedykuję osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.

Na wstępie zasygnalizuję, że sposoby obliczania podstawy wymiaru zasiłku są niekiedy analogiczne do tych stosowanych w przypadku przedsiębiorców, ale nie oznacza, że jest tak zawsze.I ostrzegam, że nie będzie łatwo.

Temat ten nie jest łatwy i artykuł na ten temat leżał u mnie już 2 lata,

Długi w stosunku do ZUS a możliwość upadłości konsumenckiej

Długi w stosunku do ZUS – zarówno nieopłacone składki ZUS, jak i zobowiązanie Zusu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków) a możliwość upadłości konsumenckiej.

Zadłużenie dotyka coraz więcej osób w Polsce. Gdy myślimy o długach, to kojarzą się one nam najczęściej z niespłaconymi kredytami czy pożyczkami. Jednak zadłużenie to również niezapłacone zobowiązania w stosunku do ZUS.

Czy nieopłacone składki względem ZUS czy też nienależnie pobrane świadczenia z ZUS, można umorzyć w drodze upadłości konsumenckiej?

Dziś postaram się odpowiedzieć na to i inne pytania.

ZUS – Przywrócenie terminu płatności składek ZUS – kiedy jest możliwe?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą dobrze wiedzą, jak ważne jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe swoich i zatrudnianych przez siebie osób.

Uiszczenie składki chorobowej po terminie czy w zbyt niskiej wysokości wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego w miesiącu, za który dokonywana była płatność.

I. Czy ZUS może przywrócić termin płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Odpowiedź brzmi: nie. ZUS może jednak wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie!

Pisałam już na ten temat, w artykule,