ZUS | Renta socjalna – czym jest i komu przysługuje

W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się na temat renty socjalnej.

Czym jednak jest owa renta i czy każdy może starać się o jej przyznanie?

I. Renta socjalna – warunki przyznania

Renta socjalna to świadczenie, które może zostać przyznane wyłącznie osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, których pobyt na terytorium naszego kraju odbywa się legalnie tj. na podstawie zezwolenia na pobyt, posiadającym kartę pobytu, obywatelom UE).

Sam fakt czasowego pobytu za granicą (np. w celu nauki,

Nałożenie kary porządkowej wobec pracownika a RODO

RODO

Na blogu nie poruszyłam do tej pory tematu kary porządkowej.

O RODO zaś pisałam już kilkakrotnie, przykładowo polecam Ci uwadze również ten wpis.

Dzisiaj poruszę temat kar porządkowych ale z uwagi,  że niedawno weszło w życie RODO i nadal tym żyjemy, wskażę również te elementy, które łączą wymierzanie kary porządkowej z RODO.

I. Czym jest kara porządkowa i kiedy pracodawca może ją zastosować?

W art. 108 k.p. wymienione zostało 3 rodzaje kar porządkowych w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie,

Kiedy ZUS podważa wysokość wynagrodzenia… – czy można wygrać sprawę z ZUS?

Jak wygrać z ZUS?

Kiedy ZUS podważa wysokość wynagrodzenia… – czy można wygrać sprawę w sądzie?

Od razu odpowiem – tak, ubezpieczony może osiągnąć sukces w postępowaniu przeciwko ZUS, który podważał wysokość jego wynagrodzenia, ale o tym napiszę później.

Na blogu już kilkakrotnie pisałam o tym, czy ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia i czym to ZUS uzasadnia.

W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie, czy zaszły zmiany w tym temacie?

Czy ZUS faktycznie ma uprawnienia do kwestionowania wysokości wynagrodzenia?

I wreszcie, czy ubezpieczony ma szansę wygrać walkę z ZUS?

Umowa o pomocy przy zbiorach. Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie?

Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie? Nowa umowa o pomocy przy zbiorach!

Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy o pomocy przy zbiorach jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są one oskładkowane.

Tak opisany cel kierował ustawodawcą przygotowującym zmianę przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowy rodzaj umowy – umowę o pomocy przy zbiorach – obowiązuje od 18 maja 2018 r.

RODO w biurze rachunkowym – jak przygotować się na nowe przepisy?

RODO w biurze rachunkowym.

Sprawdź jak przygotować się na nowe przepisy o ochronie danych osobowych po 25 maja 2018r.?

Już kilkukrotnie na blogu poruszałam temat RODO – ochrony danych osobowych w kontekście zmian, jakie zostaną wprowadzone ogólnym rozporządzeniem PE z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Data wejście w życie nowych przepisów zbliża się nieubłaganie, panika, związana z właściwym przygotowanie się do wchodzących lada dzień w życie przepisów, rośnie.

Od razu napiszę,

Czeka Cię rozprawa w sądzie? Czego powinieneś się spodziewać?

rozprawa w sądzie

Niejednokrotnie w trakcie mojej pracy spotykam się z pytaniami:

Jak wygląda rozprawa w sądzie?

Czego powinienem się spodziewać?

Czy ktoś będzie zadawał mi pytania?

Jak się mam przygotować?

Przede wszystkim doradzam spokój – nie ma nic gorszego niż paraliżujący stres. Po pierwszym posiedzeniu 95% moich Klientów mówi, że „spodziewali się, że będzie gorzej”. Nie ma w tym nic dziwnego, większość z nas boi się nieznanego.

Poniżej parę organizacyjnych kwestii,