Regulamin pracy – czy warto go sporządzić?

regulamin pracy

W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć podstawowe kwestie związane z regulaminem pracy.

Regulamin pracy okazał się w ostatnim roku dość ważnym wewnątrzzakładowym dokumentem, w którym można było wprowadzić postanowienia dotyczące pracy zdalnej.

Według zapowiedzi, w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy, zasady pracy w takim trybie pracodawcy również będą musieli uregulować wewnętrznie, a więc prawdopodobnie i w regulaminie pracy.

I. Czym jest regulamin pracy i dlaczego warto go stworzyć?

Regulamin pracy to dokument wydawany przez pracodawcę,

ZUS | Czym jest wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy?

wypadek w drodze

Wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy to nic zaskakującego.

Pracownik może zostać poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, kolizji drogowej czy wskutek upadku ze schodów na klatce schodowej. Śmiało można założyć, że znaczna część wypadków powstaje w wyniku pośpiechu w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy w z pracy może mieć miejsce oczywiście poza zakładem pracy.

Jeśli taki wypadek będzie miał miejsce, pracownik może liczyć na otrzymanie wyższych świadczeń aniżeli w przypadku zwykłej niezdolności do pracy.

I. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy możemy znaleźć w art.

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy stosować i jak robić to dobrze?

zadaniowy system czasu pracy

Praca zdalna zyskała na popularności nie tylko ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed zachorowaniem.

Coraz więcej pracodawców decyduje się, aby jego pracownicy wykonywali pracę we własnym zaciszu domowym. Jeśli pracownik ma do tego niezbędne umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe to praca zdalna może być bardzo wygodnym rozwiązaniem dla obu stron stosunku pracy.

Pojawia się jednak problem dotyczący czasu pracy – przepisy o pracy zdalnej nie regulują tej kwestii. W wielu przypadkach pracodawca może mieć problem z określeniem, czy pracownik rzeczywiście spędził określoną ilość czasu na powierzonej mu pracy.

ZUS | Całkowita a częściowa niezdolność do pracy – czym się różni i co może dać?

niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy jest okolicznością pojawiającą się w m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezdolność do pracy stanowi przesłankę przyznania m.in. renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzisiaj krótko napiszę, czym różni się całkowita a częściowa niezdolność do pracy.

I. Co oznacza termin “niezdolność do pracy”?

W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę na odległość?

umowa o pracę jak zawrzeć na odległość

W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę nie widząc się z pracownikiem?

Od ponad roku obserwujemy zmiany na rynku pracy. Coraz większą popularność zyskuje praca zdalna i telepraca. W związku z tym postanowiłam przygotować wpis o tym, jak zawrzeć umowę o pracę na odległość – nie spotykając się z pracownikiem.

I. Umowa o pracę – jak dobrze ją zawrzeć?

Na początek muszę wspomnieć o przepisach.

Zgodnie z art. 29 § 2 k.p., umowa o pracę ma postać pisemną:

Art. 

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca – kiedy dochodzi do naruszeń?

nielegalne zatrudnianie

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis o sankcjach w związku z powierzeniem cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

Poniżej podam najczęstsze przypadki, w jakich może dojść do naruszeń. Przedstawię też konsekwencje takich działań.

I. Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy

Definicja tego pojęcia zawarta jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. 1 pkt 22a:

Ilekroć w ustawie jest mowa o […] powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy – oznacza to powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi,