Jak płacić mniej na składki ZUS? | Ulga na start i mały ZUS.

Ulga na start

Czym jest „ulga na start” i „mały ZUS”?

Dla niektórych pojęcia te brzmią tajemniczo, jednak nie jest to nic skomplikowanego. „Ulga na start” obowiązuje dopiero od 30 kwietnia 2018 r., a została wprowadzona w ramach Konstytucji biznesu.

Polega ona na tym, że przedsiębiorcy mogą zdecydować o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwsze 6 miesięcy.

Natomiast, o „małym ZUS-sie” słyszymy już od dawna, bo od ponad 10 lat. Jest to nic innego jak możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.

RODO w jednoosobowych działalnościach – co jest konieczne?

O wdrożeniu RODO w przedsiębiorstwach, a dokładniej w biurach rachunkowych, pisałam w tym wpisie.

Mam nadzieję, że okazał się przydatny.

W dzisiejszym wpisie będę bazować na wiedzy, którą przekazałam ostatnio. Opisałam wówczas kilka dokumentów, które zasadniczo powinny zostać przygotowane przez właścicieli przedsiębiorstw w związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednak, jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, można zadać sobie pytanie, czy wszystkie te dokumenty należy sporządzić?

Odpowiem na nie poniżej.

Brak realizacji celów sprzedażowych a wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

wypowiedzenie umowy o pracę

CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W RAZIE NIEZREALIZOWANIA WYZNACZONYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA?

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracęniezrealizowania przez pracownika celów sprzedażowych.

W branży handlowej bardzo często pracodawcy określają, jakie wyniki finansowe mają osiągać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach, np. pracownicy sklepów. Plany sprzedażowe sporządzane są także dla pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników regionalnych, menedżerów, np. nadzorujących pracę podporządkowanych im sklepów.

Na wstępie zaznaczyłam już,

ZUS | Renta socjalna – czym jest i komu przysługuje

W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się na temat renty socjalnej.

Czym jednak jest owa renta i czy każdy może starać się o jej przyznanie?

I. Renta socjalna – warunki przyznania

Renta socjalna to świadczenie, które może zostać przyznane wyłącznie osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, których pobyt na terytorium naszego kraju odbywa się legalnie tj. na podstawie zezwolenia na pobyt, posiadającym kartę pobytu, obywatelom UE).

Sam fakt czasowego pobytu za granicą (np. w celu nauki,

Nałożenie kary porządkowej wobec pracownika a RODO

RODO

Na blogu nie poruszyłam do tej pory tematu kary porządkowej.

O RODO zaś pisałam już kilkakrotnie, przykładowo polecam Ci uwadze również ten wpis.

Dzisiaj poruszę temat kar porządkowych ale z uwagi,  że niedawno weszło w życie RODO i nadal tym żyjemy, wskażę również te elementy, które łączą wymierzanie kary porządkowej z RODO.

I. Czym jest kara porządkowa i kiedy pracodawca może ją zastosować?

W art. 108 k.p. wymienione zostało 3 rodzaje kar porządkowych w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie,

Kiedy ZUS podważa wysokość wynagrodzenia… – czy można wygrać sprawę z ZUS?

Jak wygrać z ZUS?

Kiedy ZUS podważa wysokość wynagrodzenia… – czy można wygrać sprawę w sądzie?

Od razu odpowiem – tak, ubezpieczony może osiągnąć sukces w postępowaniu przeciwko ZUS, który podważał wysokość jego wynagrodzenia, ale o tym napiszę później.

Na blogu już kilkakrotnie pisałam o tym, czy ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia i czym to ZUS uzasadnia.

W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie, czy zaszły zmiany w tym temacie?

Czy ZUS faktycznie ma uprawnienia do kwestionowania wysokości wynagrodzenia?

I wreszcie, czy ubezpieczony ma szansę wygrać walkę z ZUS?