22.01.2014 pojawił się  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy dotyczącej zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jest to ustawa, przewidująca zmiany, o które pyta wiele z Was.

Dotyczą one zmian w zasadach wyliczania podstaw zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.

Ma znaczenie dla wszystkich wpisów znajdujących się tutaj

Zmiany, zapowiadane od prawie roku, a dopiero teraz możemy zapoznać się z projektem ustawy… Co najważniejsze, poniżej postaram się przedstawić zmiany przewidziane w projekcie ustawy jednakże proszę pamiętać, że nie wiem czy w ogóle ustawa wejdzie w życie, oraz w jakim ostatecznie kształcie, a także kiedy?

To dopiero początek drogi legislacyjnej dla tej ustawy. Kształt proponowanych zmian może się jeszcze wielokrotnie zmienić…

Proszę również pamiętać, że jest to rok wyborczy, nie wiem czy Rząd będzie skłonny wprowadzać ustawę, która może wywołać niezadowolenie u tak dużej grupy wyborców – jak przedsiębiorcze Mamy.

Ja subiektywnie, mam też obawy czy te zmiany będą zgodne z Konstytucją, w takim kształcie jak to teraz w projekcie przewidziane. Znów ustawodawca próbuje zróżnicować naliczanie podstaw zasiłków dla przedsiębiorców i pracowników… Oszczędności budżetowe, oszczędnościami ale…

Jakie zmiany proponuje ustawodawca?

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków

Według uzasadnienia do ustawy teraz jest tak:

„Obecny stan prawny sprzyja powstawaniu nadużyć, szczególnie wśród osób prowadzących pozarolniczą działalność. Po bardzo krótkim okresie ubezpieczenia chorobowego (1-2 miesiące), z wysoką podstawą wymiaru składek następuje długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do podstawy wymiaru składki. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność wykorzystują możliwość przerwania ubezpieczenia chorobowego (które jest dobrowolne) aby uniknąć obliczania planowanego zasiłku z 12 miesięcy ubezpieczenia; w razie ponownego przystąpienia do ubezpieczenia i zadeklarowania maksymalnej kwoty postawy wymiaru składek zasiłek jest obliczany od podstawy z okresu „nowego” ubezpieczenia.” To są oczywiście słowa cytowanej z uzasadnienia projektu ustawy.

Jak jest naprawdę przeczytaj, proszę w poprzednich wpisach, znajdujących się na blogu.

Ustawodawca w związku z tym proponuje w projekcie ustawy wprowadzenia art 48a.

Jego wprowadzenie spowoduje:

 • w przypadku opłacania składki wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie najniższa podstawa wymiaru składki, jeżeli niezdolność do pracy powstanie przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. ( tak jest też teraz).
 • jeżeli niezdolność do pracy powstanie później – podstawę wymiaru stanowić ma suma najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia.

Czyli obrazując to na przykładzie, ja ten zapis rozumiem tak;

Założenie:  przedsiębiorcza Mama (nie korzystająca z preferencyjnego ZUSu) deklaruje i opłaca w terminie 3 wyższe składki, od podstawy maksymalnej – czyli 9365. W czwartym miesiącu ubezpieczenia chorobowego rodzi dziecko.

To podstawa zasiłku wg proponowanych zmian będzie obliczona tak 2247,60 (najniższa podstawa wymiaru składek) + nadwyżka [9365 – 2247,60=7117,40 =>7117,40/(3/12=0,25)=1779,35]

Czyli podstawa zasiłku to będzie kwota 2247,60+1779,35=4026,95

Nie jestem dobra z obliczeń, więc jeśli rozumiesz ten zapis inaczej to proszę nie krępuj się dać mi znać w komentarzu.

Uwzględnianie w podstawach okresu ubezpieczenia z poprzedniego tytułu chorobowego

Zgodnie z projektowanym art 48a ust. 2 i 3, ustawodawca proponuje aby dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy, uwzględniany był okres ubezpieczenia z poprzedniego tytułu, jeżeli okres okres ubezpieczenia chorobowego, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rozpocznie się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu. Wówczas osobie takiej, będzie uwzględniany ten poprzedni okres do obliczania podstawy wymiaru zasiłku.

Jeszcze jeden ważny artykuł w projekcie

Art 7 pkt. 3: Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie art 1 pkt 4-10, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobierania zasiłku przepisu art 43 ustawy, o której mowa w art. 1 nie stosuje się.

(artykuł tej zacznie obowiązywać najwcześniej od 01.01.2015)

Artykuł 43 zaś brzmi:  Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.


Kiedy według założeń ustawa może wejść w życie?

Według projektu ustawa ma wejść w życie 01 stycznia 2015.

A przepisy, które nas najbardziej interesują (dotyczące zmian w wyliczaniu podstaw zasiłków) wejdą według założeń w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Kiedy to się to stanie dokładnie? Nikt nie jest w stanie tego jednoznacznie określić, kiedy i czy w ogóle…

Dla ciekawych – tutaj można zobaczyć jak wygląda proces legislacyjny w Polsce, jest to skomplikowany proces.

Nie należy się spodziewać, że ustawa zostanie uchwalona z dnia na dzień. Oczywiście będę informować na blogu o poszczególnych etapach pracy nad projektem ustawy.

Uwaga subiektywna do projektu ustawy:

Staram się zrozumieć ratio legis proponowany zmian mam tylko jedno zastrzeżenie. Jaki jest sens ubezpieczeń, wszelkiego rodzaju, nie tylko społecznych? Ubezpieczamy się od pewnych następstw, których ziszczenia nie jesteśmy pewni. Nie powinien to być prosty rachunek, kolokwialnie zobrazowany słowami „ile ubezpieczony włoży tyle może wyjąć”.

Wiem, że czasem przepisy są teraz nadużywane jednakże należy też spojrzeć na drugą stronę. Większość z nas opłaca składki rentowe, a mamy nadzieję, że większość z nas nie będzie korzystać ze świadczeń z tego funduszu. Ja sama opłacam składki chorobowe obowiązkowe od wielu lat, a też nie miałam „okazji” korzystać ze świadczeń z tego tytułu…

Chyba trochę kontrowersyjne podejście ale mam nadzieje, że trochę w nim racji jest.

Aktualizacja z dnia 14.12.2014:

Zmiany na pewno nie będą obowiązywać od 01 stycznia 2015, od 01 kwietnia 2015 też na 95% nie jest to możliwe. Ostanie sygnały mówią o 01.07.2015. Jednakże, jeśli interesowałaby Was moja opinia, też w tą datę wątpię. Wszak to rok dwóch kampanii wyborczych, a zmiany nie należą do tych z kategorii – dla dobra obywateli. Choć podkreślam to moja subiektywna ocena.

  Skorzystaj z porady

  Pełen profesjonalizm, niesamowita wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i życzliwość. Polecam Panią Katarzynę z wielką przyjemnością.

  Andrzej Grabowski Avatar Andrzej Grabowski

  Bardzo serdecznie poleca współpracę z p.Katarzyną Klembą . Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w sprawach związanych z ZUS-em Pani Mecenas jest rzeczowa i profesjonalna. Na każde pytanie odpowiada wyczerpująco i tak , żeby klient zrozumiał każdą zawiłość prawną. Nie ma się poczucia, że jest się pozostawionym z problemem. Moja sprawa została załatwiona pozytywnie za co bardzo dziękuje.

  Zbigniew Wajszczuk Avatar Zbigniew Wajszczuk

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *