Tarcza 3.0. – szersza grupa przedsiębiorców może nie płacić ZUSu

Tzw. Tarcza 3.0.  jest już podpisana przez Prezydenta i opublikowana 15 maja w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 875.

Możemy już wiec prześledzić, jakie zmiany wprowadzane są tą ustawą w zakresie form wsparcia przedsiębiorców, do których odnosiłam się już na blogu.

Ustawa nie wprowadza znacznych zmian do tego co już obecnie jest. Tak naprawdę cały kręgosłup wszelkich dofinansowań pozostaje w niezmiennym zakresie.

Rozszerzeniu podlega tylko zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

W jakim zakresie? O tym napiszę w tym artykule.

Tarcza Finansowa – czyli dla kogo SUBWENCJE z Polskiego Funduszu Rozwoju?

subwencje dla przedsiębiorców

Subwencje dla przedsiębiorców, czyli dodatkowe wsparcie poza tarczami 1.0 i 2.0 to temat na którego rozwinięcie czekają wszyscy przedsiębiorcy.

27 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała rządowy program wsparcia

Tarcza finansowa rusza dzisiaj (tj. 29 kwietnia 2020r.). Jest to oficjalne uruchomienie wsparcia w postaci udzielania pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju (nazywane są fachowo subwencjami finansowymi). Składanie wniosków będzie możliwe dziś od godz. 18 na stronach 17 banków, które podano na stronie internetowej PFR.

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionego – co wchodzi w pakiet pomocy?

Znamy już całość możliwego na dzień dzisiejszy wsparcia dla osób samozatrudnionych.

Sposób wprowadzania tarczy antykryzysowej, mnogość regulacji powoduje, iż nie jest łatwo zorientować się w uprawnieniach jakie nam przysługują.Uprawnienia te są w części wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, w części niestety nie. Dlatego często powoduje to wiele pytań i wątpliwości.

Czas temu zaradzić! i podać konkretnie co poszczególnym kategorią przedsiębiorców przysługuje.

Ten konkretny artykuł jest dedykowany tzw. „samozatrudnionym” czyli osobom prowadzącym działalność gospodarczą i niezatrudniającym pracowników.

Jest też podobne wpisy dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 osób (tutaj) oraz wpis dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób.

Tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców – co wchodzi w pakiet?

Znamy już całość możliwego na dzień dzisiejszy wsparcia dla przedsiębiorców.

Sposób wprowadzania, mnogość regulacji powoduje, iż nie jest łatwo zorientować się w uprawnieniach jakie nam przysługują.

Dużo wiedzy jest już w moich artykułach na blogu poświęconych tarczy antykryzysowej, chciałam jednak usystematyzować i podać w jednym miejscu wszystkie elementy tarczy dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców.

Oczywiście niektóre elementy pakietu są takie same dla wszystkich kategorii, niektóre jednak są tylko dedykowane niektórym. Powoduje to wiele pytań i wątpliwości.

Dlatego ten artykuł jest dedykowany tylko dla mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 1 do 9 pracowników / zleceniobiorców.

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany w pomocy dla przedsiębiorców wprowadziła?

Tarcza 2.0 już obowiązuje. Mamy więc już całość tego „szkieletu pomocy” przewidzianej dla przedsiębiorców.

Są już pierwsze wiadomości, iż Rząd pracuje nad tarczą tzw. 3.0. Jednakże będzie ona już w mniejszym stopniu dotyczyła takiej bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców. Nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 mają dotyczyć m.in. samorządów, zamówień publicznych, wakacji kredytowych, ochrony spółek przed przejęciami.

W dzisiejszym artykule napiszę więc co się zmieniło ostatecznie, jak owa pomoc została poszerzona. Zapraszam.

I. Zwolnienie ze składek ZUS |Tarcza 2.0

Pierwotnie w tarczy 1.0 mieliśmy zwolnienie ze składek ZUS wyłącznie dla dwóch kategorii przedsiębiorców,

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany w pomocy dla przedsiębiorców wprowadza?

Tarcza 2.0. – 9 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – zwaną „Tarczą 2.0”, która ma rozszerzyć pomoc dla przedsiębiorców.

Ustawa aktualnie jest procedowana w Senacie. Nie jest wiadome, czy ustawa wejdzie w życie jeszcze przed świętami czy już po. Jeśli cokolwiek z tego co poniżej opisuje się zmieni, artykuł zostanie zaktualizowany.

Artykuł zaktualizowany znajdziesz tutaj:

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany w pomocy dla przedsiębiorców wprowadziła?

Tarcza antykryzysowa | Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców, z możliwością jej umorzenia

Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców, z możliwością jej umorzenia to jeden z elementów tarczy antykryzowej dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Taki przedsiębiorca co do zasady może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczeń postojowych oraz dodatkowo z tej właśnie pożyczki, która po spełnieniu warunków nie będzie podlegała zwrotowi (może zostać umorzona). Co ważne świadczenia te się nie wykluczają.

Warunki uzyskania zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego znajdziesz w artykule, który jest tutaj.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 20 kwietnia, czyli jest wpisem aktualnym, po uchwaleniu również tarczy antykryzysowej 2.0. 

Tarcza antykryzysowa – prawo pracy (Zmiany w zakresie warunków umów o pracę, elastyczny czas pracy)

W ramach „pakietu pomocowego” przewidziane są rozwiązania mające na celu ochronę zatrudnienia, a także inne rozwiązania dotyczące kwestii związanych ze stosunkiem pracy.

Wczoraj opisałam dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Dziś opiszę pozostałe kwestie dotyczące prawa pracy i przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. 

I. Tarcza antykryzysowa – zmiany w zakresie warunków pracy i płacy (art. 15zf)

Pracodawca, który:

Koronawirus | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – Instrukcja

W ramach „pakietu pomocowego” przewidziano tzw. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w razie przestoju lub skrócenia czas pracy.

Dziś opiszę warunki jego uzyskania oraz drogę jaką należy przejść aby je otrzymać.

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w razie przestoju lub skrócenia czas pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, może ubiegać się o wypłatę środków z FGŚP celem dofinansowania wypłaty wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy.

II. Jaki przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń?

Tarcza antykryzysowa – Zwolnienie ze składek ZUS, wynagrodzenie postojowe, zasiłek opiekuńczy

Z niecierpliwością czekaliśmy na uchwalenie ustaw i wprowadzenie zapowiadanych przez Rząd ulg i ułatwień w związku z wprowadzonym najpierw stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii.

Ustawa została już uchwalona i podpisana przez Prezydenta. Znamy już kształt całej tzw. tarczy antykryzowej.

Poniżej przedstawiam najważniejsze z punktu widzenia ZUSu elementy owego pakietu. Będzie też dodatkowy artykuł mówiący o zapisach dotyczących prawa pracy i rozwiązań przyjętych w ramach tej dziedziny.

Niestety rozwiązania zaproponowane przez Rządzących nie usatysfakcjonują wszystkich.

I. Zwolnienie ze składek ZUS –