NFZ | Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej c.d.

nfz zwrot kosztów

Z moich obserwacji wynika, że problemy stwarza korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce przez osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich UE.

Mam tu na myśli Polaków pracujących za granicą, którzy leczą się w Polsce. Takich osób nie jest mało.

O jakich problemach mowa?

Przeczytajcie niżej.

I. Czy obywatel UE ma prawo do leczenia na NFZ?

ZUS | Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS – dobre wiadomości

zwrot zasiłku ZUS

O wizji konieczności zwrotu zasiłku do ZUS (tzw. nienależnie pobranych świadczeniach) pisałam na blogu dawno, jednakże sprawy takiego rodzaju są bardzo często i koleje tych spraw są niestety różne.

Zostawiam link do tego wpisu: https://e-prawopracy.pl/zus-zada-zwrotu-pobranego-swiadczenia-zasilku/.

Dzisiaj spieszę z wiadomością o pozytywnym orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie o nienależnie pobrane świadczenie.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu II Instancji, a więc sprawa będzie ponownie rozpoznawana.

Czym uargumentował swoją decyzję Sąd Najwyższy?

Przeczytaj wpis.

I.

ZUS | Odpowiedzialność członków zarządu za składki ZUS

Odpowiedzialność członków zarządu za składki ZUS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Dzisiaj przychodzę z tematem odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej za zobowiązania zusowskie tej spółki.

Wiąże się to oczywiście z możliwością prowadzenia przez ZUS egzekucji z majątku tego członka zarządu.

Jednak, czy istnieje możliwość uchylenia się od tej odpowiedzialności?

Piszę o tym poniżej.

ZUS | Pozorne zatrudnienie i ciąża

pozorność umowy ZUS

PYTANIE O … POZORNE ZATRUDNIENIE I CIĄŻĘ

Dzisiaj zamieszczam wpis z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co się dzieje wtedy, gdy pracujesz na umowie o pracę, jesteś w ciąży, a ZUS kwestionuje Twoje zatrudnienie?

Czy dostaniesz zasiłek chorobowy i macierzyński?

Zerknij poniżej.

I. Pozorność umowy o pracę – dlaczego ZUS Ci ją zarzuca?

Na blogu już kilkukrotnie wspominałam o tym, że ZUS ma prawo weryfikować zasadność zgłoszeń do ubezpieczeń w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (to samo dotyczy też umów zlecenia).

NFZ | Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

zwrot NFZ

Czy NFZ może Cię zobowiązać do zwrotu kosztów leczenia?

Jeśli tak to w jakich okolicznościach?

Czy można się przed tym bronić?

Postaram się odpowiedzieć na te pytania poniżej.

I. Kto ma prawo do leczenia na NFZ?

Co do zasady, prawo do leczenia ze środków publicznych ma każdy, kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie mylić z ubezpieczeniem chorobowym).

Będą to na pewno osoby posiadające własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego jak pracownicy, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wśród osób ubezpieczonych wymienia także studentów i doktorantów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,

ZUS | Umowa B2B z pracodawcą – czy jest to dobry pomysł?

Umowa B2B z pracodawcą a ZUS

Wykonywany zawód zobowiązuje mnie do tego, żeby śledzić orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Z tego orzecznictwa wynika, że, w kontekście ubezpieczeń społecznych, nie zawsze będzie opłacalne zawieranie umowy B2B z pracodawcą, z którym łączy Cię stosunek pracy.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Umowa cywilnoprawna z pracodawcą

Za pracownika, w rozumieniu ustawy systemowej, uważana jest osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej: agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło, jeżeli:

⇒ umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

⇒ w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,

Umowa o dzieło – jakich czynności może dotyczyć?

dzieło umowa

Pomimo tego, że istnieje obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS, ten rodzaj umowy często jest stosowany nieprawidłowo – do nieprawidłowego rodzaju czynności.

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to wynik tego, iż umowa o dzieło nie rodzi obowiązku opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej.

Jakich czynności nie można wykonywać na podstawie umowy o dzieło?

Piszę o tym poniżej.

I. Umowa o dzieło ->Umowa rezultatu

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,

Założenie działalności gospodarczej a ZUS – ulga na start

ulga na start

W obecnej rzeczywistości poważnie trzeba się zastanowić, w jakiej formie prawnej rozpocząć działalność gospodarczą.

Zależy Ci w końcu na wybraniu najkorzystniejszego finansowo rozwiązania.

Jeśli zakładasz pozarolniczą działalność gospodarczą możesz skorzystać z półrocznej ulgi na start i dziś jej poświęcimy artykuł.

I. Ulga na start – co to jest?

Zmiany w prawie pracy – brak opłat od pozwu dla pracownika

zmiany w prawie pracy

Dzisiaj publikuję wpis podsumowujący zmiany w prawie pracy, jakie weszły w życie we wrześniu 2023 r.

W mojej ocenie, są to zmiany znaczące z punktu widzenia pracowników.

A jakiej treści są to zmiany?

Zapraszam do wpisu.

ZUS | Komisja do sprawa zaopatrzenia emerytalnego twórców

Komisja do sprawa zaopatrzenia emerytalnego twórców

Niedawno komentowałam, dla Gazety Prawnej, projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego sposobu działalności Komisji do spraw zaopatrzenia emerytalnego twórców.

Na blogu na ten temat jeszcze nie pisałam.

Dzisiaj krótki wpis o tym, czym zajmuje się Komisja.

I. Twórca/artysta a ZUS

Pracę zarobkową w dużej mierze wykonuje się na podstawie stosunku umownego, np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług. Pracę można też wykonywać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ustawa systemowa uznaje za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. twórców i artystów (tak samo jak np. wspólnika spółki osobowej).