Komu się bardziej opłaca pobierać zasiłek za urlop rodzicielski?

urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski – komu się bardziej opłaca na nim przebywać? Ojcu czy Mamie dziecka?

Zwracacie się do nas z pytaniami o to, ile będzie wynosił zasiłek macierzyński, od czego zależy jego wysokość, a wreszcie, któremu z rodziców przysługiwałby wyższy zasiłek macierzyński. Jak podejść do tego tematu?

Wyjaśniam niżej.

I. Podział urlopu rodzicielskiego

Czuję się w obowiązku, żeby najpierw przypomnieć, że:

– urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w 5-ciu częściach obejmujących, co do zasady, tygodnie (te 5 części dotyczy korzystania z urlopu przez oboje rodziców),

Świadczenie wspierające – ustalanie poziomu potrzeby wsparcia

świadczenie wspierające Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia

W ostatnim wpisie poruszyłam temat nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnością – świadczenia wspierającego.

Dzisiaj publikuję wpis o ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzja o poziomie potrzeby wsparcia jest niezbędna do ubiegania się o świadczenie wspierające.

I. Świadczenie wspierające – poziom potrzeby wsparcia

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia odbywa się na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W tej właśnie ustawie znajdzie się art. 4b, w którym ustawodawca wyjaśnia, czym jest „potrzeba wsparcia”:

Potrzeba wsparcia to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej,

Świadczenie wspierające – tzw. pakiet osłonkowy dla opiekunów – czym jest?

świadczenie wspierające

Jak dobrze już wiecie z bloga, świadczenie wspierające zastąpi częściowo świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało bezpośrednio osobom z niepełnosprawnością, a nie opiekunom tych osób.

W mediach podaje się, że jest przewidziany pakiet osłonowy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, które pobierają świadczenie wspierające.

Co się kryje pod „pakietem osłonowym”?

O tym piszę poniżej.

I. Utrzymanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po 1 stycznia 2024r. 

Zanim przejdę do wskazania, jakie rozwiązania zostały przewidziane w pakiecie osłonowym,

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2024r.

świadczenia rodzinne 2024

Nie wiem, czy słyszeliście, że diametralnie zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. Ponadto, pojawi się nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością – świadczenie wspierające.

O zmianach piszę poniżej.

I. Świadczenie pielęgnacyjne

Aktualnie,świadczenie pielęgnacyjne mogą się, co do zasady, ubiegać:

1) matka albo ojciec,

2) opiekun faktyczny dziecka,

3) osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,

4) inne osoby,

NFZ | Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej c.d.

nfz zwrot kosztów

Z moich obserwacji wynika, że problemy stwarza korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce przez osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich UE.

Mam tu na myśli Polaków pracujących za granicą, którzy leczą się w Polsce. Takich osób nie jest mało.

O jakich problemach mowa?

Przeczytajcie niżej.

I. Czy obywatel UE ma prawo do leczenia na NFZ?

ZUS | Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS – dobre wiadomości

zwrotu zasiłków ZUS

O wizji konieczności zwrotu zasiłku do ZUS (tzw. nienależnie pobranych świadczeniach) pisałam na blogu dawno, jednakże sprawy takiego rodzaju są bardzo często i koleje tych spraw są niestety różne.

Zostawiam link do tego wpisu: https://e-prawopracy.pl/zus-zada-zwrotu-pobranego-swiadczenia-zasilku/.

Dzisiaj spieszę z wiadomością o pozytywnym orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie o nienależnie pobrane świadczenie.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu II Instancji, a więc sprawa będzie ponownie rozpoznawana.

Czym uargumentował swoją decyzję Sąd Najwyższy?

Przeczytaj wpis.

I.

ZUS | Odpowiedzialność członków zarządu za składki ZUS

Odpowiedzialność członków zarządu za składki ZUS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Dzisiaj przychodzę z tematem odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej za zobowiązania zusowskie tej spółki.

Wiąże się to oczywiście z możliwością prowadzenia przez ZUS egzekucji z majątku tego członka zarządu.

Jednak, czy istnieje możliwość uchylenia się od tej odpowiedzialności?

Piszę o tym poniżej.

ZUS | Pozorne zatrudnienie i ciąża

pozorność umowy ZUS

PYTANIE O … POZORNE ZATRUDNIENIE I CIĄŻĘ

Dzisiaj zamieszczam wpis z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co się dzieje wtedy, gdy pracujesz na umowie o pracę, jesteś w ciąży, a ZUS kwestionuje Twoje zatrudnienie?

Czy dostaniesz zasiłek chorobowy i macierzyński?

Zerknij poniżej.

I. Pozorność umowy o pracę – dlaczego ZUS Ci ją zarzuca?

Na blogu już kilkukrotnie wspominałam o tym, że ZUS ma prawo weryfikować zasadność zgłoszeń do ubezpieczeń w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (to samo dotyczy też umów zlecenia).

NFZ | Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

zwrot NFZ

Czy NFZ może Cię zobowiązać do zwrotu kosztów leczenia?

Jeśli tak to w jakich okolicznościach?

Czy można się przed tym bronić?

Postaram się odpowiedzieć na te pytania poniżej.

I. Kto ma prawo do leczenia na NFZ?

Co do zasady, prawo do leczenia ze środków publicznych ma każdy, kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie mylić z ubezpieczeniem chorobowym).

Będą to na pewno osoby posiadające własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego jak pracownicy, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wśród osób ubezpieczonych wymienia także studentów i doktorantów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,