Dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy w 2014 roku to kwota 3004,48.

Wysokość składki zdrowotnej w okresie 01.01.2014-31.12.2014 dla przedsiębiorcy wynosi 270,40

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (z dnia 20 stycznia 2014r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł.

4005,97 *75% = 3004,48

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi  9% podstawy wymiaru.

3004,48 * 9% = 270,40

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *