W marcu tego roku poświęciłam na blogu dużo uwagi nowelizacji kodeksu pracy dotyczącego zawierania umów na czas określony oraz nowych okresów wypowiedzenia tych umów.

Od 21 sierpnia 2016r. wielu z pracowników, którzy mieli umowę na czas określony zawartą przed 22 lutym 2016r. (przed nowelizacją) „doczekało” się dłuższego okresu wypowiedzenia swojej umowy.

I. Jak w sierpniu 2016 r. zmienił się okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Przypomnę, że od 22 lutego 2016 r. obowiązują zmiany dotyczące okresów wypowiedzenia umów na czas określony.

Obecnie okres wypowiedzenia umowy na czas określony zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

⇒ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

⇒ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

⇒ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jednakże, te w cudzysłowie lepsze czasy nie nastały od razu dla osób zatrudnionych na czas określony.

Jeszcze raz wskażę na bardzo ważną zasadę:

icon
Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 22 lutego 2016 r.,  nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie tych przepisów.

Tym samym pracownik, który pracował na podstawie umowy na czas określony, zawartej przed 22 lutym 2016, dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy od daty wejścia w życie nowelizacji, nabył prawo do 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

icon
Od 21 sierpnia 2016 r. pracownicy zatrudnieni nieprzerwanie na podstawie umów na czas określony trwających 22 lutego 2016 r., czyli w dniu wejścia w życie nowelizacji w zakresie umów terminowych, uzyskali prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W tym dniu bowiem pracownicy osiągnęli 6 miesięcy zatrudnienia licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji, a taki okres zatrudnienia daje prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

II. Aktualizacja informacji w formie opisowej – obowiązkiem pracodawcy

Dotyczy on tylko pracodawcy, który sporządził informację o warunkach zatrudnienia w formie opisowej, bez powoływania się na przepisy prawa pracy.

Nałożono na niego obowiązek poinformowania pracownika o zmianie przepisów dotyczących okresów wypowiedzenia, dopiero po osiągnięciu przez niego 6 miesięcy zatrudnienia, licząc od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Po stronie pracodawcy obowiązek aktualizacji powstaje zatem od 21 sierpnia 2016 r., powinien jej dokonać nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zmiany warunków zatrudnienia, czyli do 21 września 2016 r.

Może ona brzmieć przykładowo:

Informuję, że od 21 sierpnia 2016r. okres wypowiedzenia Pani umowy na czas określony, zawartej 01 września 2015r., wynosi jeden miesiąc. Pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian.

Ps. Wiesz, że będąc Pracodawcą możesz sobie ułatwić życie i w informacjach do umowy wpisywać po prostu taki zapis:

„Długość okresu wypowiedzenia – art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy”

I życie staje się wtedy choć trochę prostsze…

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *