Dla osób zainteresowanych tematyką zasiłków chorobowych / macierzyńskich dla przedsiębiorców ważna informacja! Zmieniła się ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, od której zależy wysokość przyszłych zasiłków.

Od 1 stycznia 2014 zmienił się sposób ustalania maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które temu ubezpieczeniu podlegają dobrowolnie (m.in. zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Do 31 grudnia 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które temu ubezpieczeniu podlegały dobrowolnie, nie mogła przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłaszanego dla celów emerytalnych) w poprzednim kwartale.

Od 1 stycznia 2014 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Są to można powiedzieć, zmiany kosmetyczne, polegające na innym sposobie wyliczania maksymalnej podstawy.

Najważniejsze:

Od 1 stycznia 2014 maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie  ustalana raz na rok.

Wynagrodzenie to w 2014 r. wynosi 3.746 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 1028).

Stąd podstawa wymiaru składek na ww. ubezpieczenie nie może przekraczać miesięczne w okresie

01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.:

9.365,00

Za okres 01.12.2013-31.12.2013 (składka płatna do 10 stycznia) podstawa maksymalna wynosi 9.129,30

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *