Bardzo duże zainteresowanie, moim poprzednim wpisem i załączonym tam wnioskiem o udzielenie dodatkowe urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, bardzo mnie ucieszyło i spowodowało nieodpartą chęć kontynuacji. Poniżej zamieszczę również wniosek o udzielenie już samego urlopu rodzicielskiego wraz z jego krótkim opisem. Mam nadzieję, że również ta dawka wiedzy się Wam przyda.

Urlop rodzicielski – krótki opis

Zmiana kodeksu pracy, które weszła w życie 17 czerwca tego roku, przyniosła nam nowy płatny urlop, związany z urodzeniem dziecka, a mianowicie urlop rodzicielski.

 • Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi maksymalnie 26 tygodni, i jego długość jest niezależna od liczby urodzonych dzieci.
 • Aby z niego skorzystać, koniecznym warunkiem jest, wykorzystanie pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz rozpoczęcie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nawet 1 dzień przerwy spowoduje utratę uprawnień do skorzystania z niego.
 • Możesz złożyć wniosek o ten urlop na cały okres 26 tygodni, możesz go jednak podzielić na trzy części, każda z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni i możesz wykorzystywać te części tylko bezpośrednio po sobie.
 • Nawet jeśli złożysz podanie od razu o cały urlop rodzicielski, pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie, wystarczy, że napiszesz do pracodawcy, najpóźniej na 14 dni przed przewidywaną datą powrotu, podanie o powrót do pracy.
 • Z urlopu mogą korzystać oboje rodzice dziecka.
 • Mogą się nim podzielić między sobą (np. 8 pierwszych tygodni matka dziecka, 10 następnych ojciec dziecka, 8 ostatnich matka dziecka) mogę, w odróżnieniu do czasu korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, korzystać z tego uprawnienia równocześnie, jednak wtedy nadal mogą wykorzystać tylko 26 tygodni (czyli mogą być np. razem na urlopie rodzicielskim przez 13 tygodni).
 • Za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego będzie Ci przysługiwał zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru (o innej możliwości wypłacania zasiłku za ten okres pisałam w uwagach do wniosku, który możesz znaleźć tutaj).

Jak uzyskać urlop rodzicielski?

 • W celu skorzystania z tego uprawnienia musisz złożyć wniosek do pracodawcy, z prośbą o jego udzielenie.
 • Powinien on zostać złożony w odpowiednim terminie – co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem (lub przed rozpoczęciem kolejnej jego części).
 • Jeśli złożysz taki wniosek w odpowiedniej formie i we właściwym terminie pracodawca nie będzie Ci mógł odmówić jego udzielenia, będzie on bezwzględnie wiążący dla pracodawcy.
 • Wniosek powinien również określać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a gdy dotyczy kolejnej części tego urlopu – termin zakończenia poprzedniej części oraz ilość już wykorzystanych tygodni urlopu.
 • Umieść też na nim oświadczenie drugiego rodzica o tym czy  zamierza korzysta z urlopu rodzicielskiego, jeśli tak to  w jakim okresie.

Poniżej wzór wniosku dla Ciebie, możesz z niego śmiało korzystać, jeśli Ci się przyda. Jednakże, żeby go pobrać musisz polubić profil bloga na Facebooku 🙂 Oczywiście nic nie musisz ale jeśli to uczynisz będzie mi bardzo miło => Dziękuje

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO [pobrano: 8401 razy]

Praca i urlop rodzicielski / dodatkowy urlop macierzyński jednocześnie – też tak możesz

Nowe przepisy przewidują możliwość łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

 • w tym celu należy złożyć wniosek do pracodawcy o chęci łączenia wykonywania pracy w czasie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, podać w nim wymiar czasu pracy, w jakim zamierzasz pracować i okres przez jaki zamierzasz łączyć korzystanie z urlopów z pracą w takim wymiarze (oczywiście nie może być on dłuższy od okresu jaki przysługuje na dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski).
 • możesz pracować w tym okresie w wymiarze nie większym niż połowa pełnego wymiary czasu pracy, na pozostałą część  będzie udzielany urlop rodzicielski / dodatkowy urlop macierzyński.
 • uwaga! wniosek taki nie jest bezwzględnie wiążący dla pracodawcy. Pracodawca może odmówić uwzględnienia takiego wniosku, ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *