Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ostatnio w swojej praktyce spotkałam się z sytuacja, która dotyczyła zwolnienia osoby w wieku przedemerytalnym. Pracownica będąc zaskoczoną (i przygnębioną jednocześnie) powziętą przez pracodawcę decyzją, postanowiła poszukać pomocy prawnej i trafiła z problemem do mnie.

Pani sądziła, że będąc w wieku objętym ochroną, nie otrzyma wypowiedzenia umowy o pracę.

Stało się jednak inaczej. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

umowa na czas określony okres wypowiedzenia

Jedna z ważniejszych zmian zawartych w nowelizacji kodeksu pracy, obowiązującej od 22 lutego 2016r.  dotyczy okresów wypowiedzenia umów na czas określony.

Zostały one uzależnione od stażu pracy i zrównane z tymi, które obowiązują przy umowach na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia terminowych umów o pracę

Nowelizacja nie wprowadziła żadnych zmian, jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia umowy na okres próbny czy umów na czas nieokreślony.

Duże zaś zmiany dotykają okresów wypowiedzenia umów na czas określony:

Jakie są konsekwencje uznania likwidacji stanowiska pracy za pozorną przyczynę wypowiedzenia?

Po raz kolejny „na tapecie” tematyka likwidacji stanowiska pracy. Wchodzimy w temat głębiej, bo wpisy z tej tematyki cieszą się Waszym zainteresowaniem.

Tym razem przedstawię – jakie są konsekwencje uznania likwidacji stanowiska pracy za pozorną, fikcyjną, nieprawdziwą, przyczynę wypowiedzenia.

Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom.

Kilka warunków musi zostać spełnionych, by likwidacja stanowiska pracy mogła być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy.

Choroba – kiedy może być powodem zwolnienia ciąg dalszy

Wpis, który znajduje się tutaj, cieszy się według statystyk dużą popularnością wśród Czytelników bloga. Celem uaktualniania chciałam tylko zasygnalizować, iż linia orzecznicza w tym temacie jest niezmienna. Potwierdzeniem tego jest ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 marca 2014.

Czy tzw. „nadużywanie korzystania ze zwolnień lekarskich” może być powodem zwolnienia? 

Konsekwencję częstych nieobecności w pracy Pracownika z powodu choroby.

Sąd Najwyższy uznał, że częste i długotrwałe absencje chorobowe destabilizują pracę nie tylko w aspekcie finansowym,

Likwidacja stanowiska pracy – w jakim czasie powinna nastąpić od wypowiedzenia

Wpis likwidacja stanowiska pracy… cieszy się dużym zainteresowaniem i często prowadzi Was do mojego bloga.

Budzi też dużo pytań, jedno z ostatnio zadanych brzmiało „Czy jest określony w prawie pracy termin w jakim od wręczenia wypowiedzenia umowy powinno zostać zlikwidowane stanowisko pracy?”

Inaczej mówiąc, czy przez fakt, że mimo wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, stanowisko jeszcze istnieje w strukturze firmy, przez miesiąc, dwa… świadczy o tym, że przyczyna wypowiedzenia było pozorna, nierzeczywista…?”

Postanowiłam upublicznić odpowiedź jaką udzieliłam jednej z Czytelniczek bloga,

Choroba – kiedy może być powodem zwolnienia

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją wpisu „Choroba – kiedy chroni, a kiedy może być powodem zwolnienia” i tak jak obiecałam, skupię się w nim na rozważeniu kwestii – jakie mogą być konsekwencję częstych nieobecności w pracy Pracownika z powodu choroby. Odpowiem na pytanie czy tzw. „nadużywanie L4” może być powodem zwolnienia i czy długotrwała choroba może skutkować rozwiązaniem umowy z Pracownikiem bez wypowiedzenia?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: