Monitoring w pracy – czy i kiedy jest dozwolony?

Ostatnio spotkałam się pytaniem typu:

czy to jest normalne, żeby pracodawca cały czas obserwował pracownika za pośrednictwem kamery ?

Na jednej szali mamy prawo pracodawcy do kontroli pracowników, na drugiej prawo pracownika do prywatności. Jak zawsze, w przypadku konfliktu dwóch wartości, problem jest z tym,  której przyznać rację.

Jedno jest pewne: nie ma regulacji prawej, która wprost odnosiłaby się do tej kwestii.

Pewne też jest to, że pracodawca nie może obserwować swoich podwładnych ,,po kryjomu”.

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach?

Musisz wystawić świadectwo pracy po zmianach?

Zapoznaj się koniecznie z poniższym artykułem zawierającym omówienie zmian w wystawianiu świadectw pracy oraz ich wypełnienie krok po kroku. Poniżej też znajdziesz wzór świadectwa pracy wraz z komentarzami umożliwiającymi prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy.

Zmiany w sposobie wystawiania świadectw pracy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectw pracy.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy.