Jak zatrudnić Ukraińca – po zniesieniu ruchu wizowego? Procedura krok po kroku

W ostatnim czasie doszło do zmian w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy związanych ze zniesieniem ruchu wizowego.

Wobec zmian jakie dokonały się w tym miesiącu poniżej zamieszczam aktualizację warunków, jakie musi spełnić pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy, z którymi mogłeś zapoznać się na moim blogu:

⇒ http://e-prawopracy.pl/jak-zatrudnic-ukrainca/

⇒ http://e-prawopracy.pl/jak-zatrudnic-cudzoziemca-na-umowe-zlecenia-umowe-o-dzielo/

W nocy z 10 na 11 maja 2017 roku na podstawie orzeczenia organów Unii Europejskiej został zniesiony ruch wizowy obywateli Ukrainy,

Monitoring w pracy – czy i kiedy jest dozwolony?

Ostatnio spotkałam się pytaniem typu:

czy to jest normalne, żeby pracodawca cały czas obserwował pracownika za pośrednictwem kamery ?

Na jednej szali mamy prawo pracodawcy do kontroli pracowników, na drugiej prawo pracownika do prywatności. Jak zawsze, w przypadku konfliktu dwóch wartości, problem jest z tym,  której przyznać rację.

Jedno jest pewne: nie ma regulacji prawej, która wprost odnosiłaby się do tej kwestii.

Pewne też jest to, że pracodawca nie może obserwować swoich podwładnych ,,po kryjomu”.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia – bez ograniczeń?

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia czy jest możliwy? Czy ma jakieś ograniczenia? Czy zawsze obowiązuje?

Z doświadczenia mogę powiedzieć, iż istnieje takie przekonanie, że w umowie cywilnoprawnej (umowie zlecenia, umowie o świadczenie usług, umowie o dzieło) można wpisać każdy zapis i zapis ten ma obowiązywać bez żadnego „ale”.

Niestety zleceniobiorca nie ma często możliwości negocjowania postanowień umowy, woli przyjąć zlecenie żeby zyskać źródło utrzymania, niż stawiać opór krzywdzącym zapisom. Po pewnym czasie zapisy zawartej umowy zaczynają uwierać.

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach?

Musisz wystawić świadectwo pracy po zmianach?

Zapoznaj się koniecznie z poniższym artykułem zawierającym omówienie zmian w wystawianiu świadectw pracy oraz ich wypełnienie krok po kroku. Poniżej też znajdziesz wzór świadectwa pracy wraz z komentarzami umożliwiającymi prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy.

Zmiany w sposobie wystawiania świadectw pracy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectw pracy.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy.

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenia, umowę o dzieło?

zatrudnienie obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia

Zmieniający się rynek, zbliżający się okres letni powoduje coraz większe zainteresowanie tematyką „zatrudnienia” cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło. Tym bardziej, że niektórzy obcokrajowcy mogą być zatrudniani w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dziś przedstawię kompleksowy poradnik na temat: „Jak dobrze zatrudnić cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło?”.

Artykuł jest długi ale taki musi być, jeśli mamy dobrze wspólnie poznać wszystkie najistotniejsze sprawy.

Zaczynajmy.

I.

ZUS żąda zwrotu pobranego świadczenia, zasiłku? Sprawdź jak możesz się obronić?

zwrot nienależnie pobranego świadczenia

ZUS szuka oszczędności w wypłacanych świadczeniach i nie jest to już żadna tajemnica. Coraz częściej wszczyna kontrolę u osób, którym wypłacał świadczenia / zasiłki w przeszłości. Niejednokrotnie też zobowiązuje ich do zwrotu rzekomo nienależnie pobranych świadczeń. Czasem są to bardzo duże kwoty więc żartów nie ma.

Jeśli ZUS w stosunku do Ciebie podjął takie działania, proszę Cię, nie działaj zbyt pochopnie, nie załamuj się, nie śpiesz z decyzjami.

Przeczytaj ten artykuł do końca i zobacz czy możesz uniknąć zwroty pobranego świadczenia / zasiłku,