Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – Wzór wniosku wraz z komentarzem

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - wzór

Z uwagi na liczne zapytania osób odwiedzających mój blog postanowiłam udostępnić rzetelny poradnik na temat: sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, wraz z przykładowym wzorem owego pisma z moim komentarzem.

Pomoże Ci on samodzielnie przygotować sprzeciw, jeśli masz na to ochotę, chęci i czas.

Skoro ustawodawca przewidział możliwość złożenia przez Ciebie sprzeciwu, warto z tej możliwości skorzystać. Nie generuje to dla Ciebie ani kosztów, ani też nadmiernego wysiłku. Ci, którzy żyją w przekonaniu, że z ZUS jeszcze nikt nie wygrał – popełniają błąd.

Jak udowodnić nadgodziny w sądzie? Pozew o nadgodziny

Jak udowodnić nadgodziny?

Pracy w godzinach nadliczbowych wymaga rzesza przełożonych, pracodawców. Niestety tylko nie liczni wypłacają należne pracownikom wynagrodzenie z tego tytułu. Pracownicy zaś zgadzają się na taki stan rzeczy z uwagi na chęć ochrony stosunku pracy. Jak żyć…? Można by rzec.

Granicę jednak każdy z nas ma i z czasem pojawia się w myślach słowo „dość”, dlaczego mam się na to godzić…

W przypadku braku chęci pracodawcy do wywiązania się ze swoich obowiązków, pojawić się może u Ciebie chęć dochodzenia na drodze sądowej wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pojawiają się też jednak wątpliwości i pytania,

ZUS | Okres zasiłkowy – jak prawidłowo ustalić?

Okres zasiłkowy – jak prawidłowo ustalić?

W tym artykule przedstawię: co to jest okres zasiłkowy? Jak go prawidłowo ustalać? Co i kiedy wliczamy do okresu zasiłkowego? I najważniejsze, kiedy możemy rozpocząć nowy okres zasiłkowy?

Problemów związanych z odmową prawa do zasiłku chorobowego przez ZUS w tym roku jest bardzo dużo. Można rzec, „co chwilę” przesyłają do mnie Klienci nowe decyzje, ukazujące nowe pomysły ZUS mające na celu odmówić prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonemu… Ostatnio pojawiły się w decyzjach ZUS nowe interpretacje liczenia okresów zasiłkowych.

Przedawnienie roszczeń z zakresu odpowiedzialności materialnej

przedawnienie roszczeń

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy nie jest nieograniczona w czasie.

I. Terminy przedawnienia roszczeń z zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika.

Terminy po których przedawniają się roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody przedawniają się w różnym czasie w zależności od tego czy pracownik działał umyślnie czy też nie.

Art. 291 k.p. w § 1 formułuje ogólną zasadę, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Kontrakt menadżerski – wady i zalety

Kontrakt menadżerski wady zalety

Dzisiejszy artykuł – ostatni z tej serii – chciałabym poświęcić pewnym zagrożeniom, które niesie ze sobą zawarcie umowy menadżerskiej. Czy ze stanowczością można powiedzieć, że ten rodzaj kontraktu jest alternatywą dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Czy warto zatem decydować się na jego zawarcie?


Poświęćmy zatem parę chwil uwagi kwestiom: wypowiedzenia kontraktu menadżerskiego, rozstrzygania sporów, czy też przedawnienia roszczeń. Na samym zaś końcu, podsumuje wady i zalety kontraktu menadżerskiego.

Kontrakt menadżerski wykonywanych w ramach działalności gospodarczej

kontrakt menadżerski działalność gospodarcza

Kontrakt menadżerski  i działalność gospodarcza. Jednocześnie istniejące, obok siebie. Jakie będzie to rodziło konsekwencje w składkach ZUS Menadżera?

Ten wątek postanowiłam wyodrębnić i zwrócić Waszą uwagę na jego wagę oraz zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

I. Główna zasada

Ustawa systemowa stanowi, iż menadżer prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli w ramach wykonywanej umowy menadżerskiej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność,