Kontrakt menadżerski – wady i zalety

Kontrakt menadżerski wady zalety

Dzisiejszy artykuł – ostatni z tej serii – chciałabym poświęcić pewnym zagrożeniom, które niesie ze sobą zawarcie umowy menadżerskiej. Czy ze stanowczością można powiedzieć, że ten rodzaj kontraktu jest alternatywą dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Czy warto zatem decydować się na jego zawarcie?


Poświęćmy zatem parę chwil uwagi kwestiom: wypowiedzenia kontraktu menadżerskiego, rozstrzygania sporów, czy też przedawnienia roszczeń. Na samym zaś końcu, podsumuje wady i zalety kontraktu menadżerskiego.

Kontrakt menadżerski wykonywanych w ramach działalności gospodarczej

kontrakt menadżerski działalność gospodarcza

Kontrakt menadżerski  i działalność gospodarcza. Jednocześnie istniejące, obok siebie. Jakie będzie to rodziło konsekwencje w składkach ZUS Menadżera?

Ten wątek postanowiłam wyodrębnić i zwrócić Waszą uwagę na jego wagę oraz zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

I. Główna zasada

Ustawa systemowa stanowi, iż menadżer prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli w ramach wykonywanej umowy menadżerskiej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność,

Kontrakt menadżerski – a składki ZUS

umowa menadżerska

Kontrakt menadżerski, a składki ZUS

Trudny, ale za to bardzo życiowy i budzący szereg wątpliwości. Spróbujmy zatem przebrnąć przez niego w miarę bezboleśnie.

Uwaga: numeracja jest kontynuacją wątków z poprzednich artykułów poświęconych tematyce kontraktu menadżerskiego (znajdziesz je tutu i tu).

VIII. Kontrakt menadżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczenia.

Wiemy już z poprzednich artykułów, że kontrakt menadżerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną, polegającą na świadczeniu usług,

Nie pozwól aby ZUS podważył Twoją umowę o dzieło

różnice umowa zlecania umowo o dzieło

ZUS bardzo chętnie kwestionuje umowy o dzieło. Korzystanie z nich w sposób świadomy, wydaje się rzeczą niezbędną dla przedsiębiorców.

Co zrobić, żeby ZUS nie mógł podważyć zawartej umowy o dzieło?
Po pierwsze, warto znać różnice jakie są między umową o dzieło, a umową zlecenia.
Po drugie, poprawnie ukształtować treść tej umowy.
Po trzecie zaś, postarać się aby treść ukształtowanej umowy o dzieło, realizowała się w rzeczywistości.

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenia to dwa rodzaje umów cywilnoprawnych,

Jak w kilku krokach stworzyć dobrą umowę o zakazie konkurencji?

umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji, z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak ją poprawnie ukształtować. Zapoznajmy się z tym cow jaki sposób należy zawrzeć w treści umowy o zakazie działalności konkurencyjnej.

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją omówienia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.  Artykuł pierwszy z tej serii znajdziecie tutaj.

Pracodawca może zabezpieczyć interesy firmy m.in. przez stosowanie umów o zakazie konkurencji, zawieranych z pracownikami zarówno w czasie trwania zatrudnienia, jak też po jego ustaniu.