Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenia, umowę o dzieło?

zatrudnienie obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia

Zmieniający się rynek, zbliżający się okres letni powoduje coraz większe zainteresowanie tematyką „zatrudnienia” cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło. Tym bardziej, że niektórzy obcokrajowcy mogą być zatrudniani w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dziś przedstawię kompleksowy poradnik na temat: „Jak dobrze zatrudnić cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło?”.

Artykuł jest długi ale taki musi być, jeśli mamy dobrze wspólnie poznać wszystkie najistotniejsze sprawy.

Zaczynajmy.

I.

ZUS żąda zwrotu pobranego świadczenia, zasiłku? Sprawdź jak możesz się obronić?

zwrot nienależnie pobranego świadczenia

ZUS szuka oszczędności w wypłacanych świadczeniach i nie jest to już żadna tajemnica. Coraz częściej wszczyna kontrolę u osób, którym wypłacał świadczenia / zasiłki w przeszłości. Niejednokrotnie też zobowiązuje ich do zwrotu rzekomo nienależnie pobranych świadczeń. Czasem są to bardzo duże kwoty więc żartów nie ma.

Jeśli ZUS w stosunku do Ciebie podjął takie działania, proszę Cię, nie działaj zbyt pochopnie, nie załamuj się, nie śpiesz z decyzjami.

Przeczytaj ten artykuł do końca i zobacz czy możesz uniknąć zwroty pobranego świadczenia / zasiłku,

Jak zatrudnić Ukraińca? Procedura krok po kroku

W czasach dużego napływu cudzoziemców na terytorium Polski, zwłaszcza tych zza wschodnich granic kraju, wielu pracodawców staje przed decyzją czy i jak zatrudnić cudzoziemca? Z jakimi obowiązkami się to wiąże? Czego należy dopełnić? Jaką formę współpracy wybrać? Czy wszystkich cudzoziemców zatrudniamy według tej samej procedury?

W pierwszej kolejności musimy ustalić jakiej narodowości jest osoba, którą chcemy zatrudnić – ma to istotne znaczenie bowiem zupełnie różne procedury będziemy stosować w stosunku do obywateli różnych państw.

Menadżer prowadzący działalność gospodarczą nie zapłaci składek ZUS od kontraktu menadżerskiego

kontrakt menadżerski działalność gospodarcza ZUS

Dziś dobre wiadomości dla osób, które jednocześnie z prowadzeniem działalności gospodarczej nawiązały współpracę ze spółką w ramach kontraktu menedżerskiego w zakresie podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Bardzo korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego.

I. Podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zawarcia umowy – kontraktu menedżerskiego i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej

Kontrakt menedżerski (opisywany już na blogu w kilku artykułach) to szczególna forma zatrudnienia, która skierowana jest z reguły do członków kadry kierowniczej i zarządzającej.

Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

W czasach dużego napływu cudzoziemców na terytorium Polski, zwłaszcza tych zza wschodnich granic kraju, wielu pracodawców staje przed decyzją czy i jak zatrudnić cudzoziemca? Z jakimi obowiązkami się to wiąże? Czego należy dopełnić? Jaką formę współpracy wybrać? Czy wszystkich cudzoziemców zatrudniamy według tej samej procedury?

Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu oraz kolejnych.

W pierwszej kolejności musimy ustalić jakiej narodowości jest osoba, którą chcemy zatrudnić – ma to istotne znaczenie bowiem zupełnie różne procedury będziemy stosować w stosunku do obywateli różnych państw.

Odsetki ZUS – kiedy ZUS zobowiązany jest wypłacić?

W przypadku gdy ZUS kwestionuje Twoje prawo do zasiłków, świadczeń, spór w sądzie może trwać krótszy lub dłuższy okres czasu. Czasem jest to pół roku, czasem rok, czasem jeśli sprawa przechodzi przez wszystkie Instancje parę lat.

Czy w przypadku, gdy walka z ZUS zakończy się sukcesem, będą przysługiwać Ci odsetki za brak terminowej wypłaty świadczenia przez ZUS?

Na tak postawione pytanie, w myślach moich pojawia się odpowiedź znienawidzona przez Klientów „to zależy”. Bardziej pocieszająca i również prawdziwa odpowiedź może brzmieć – jeśli Ty nie zawiniłeś w opóźnieniu wypłaty zasiłku –